Advisering agrarische bedrijven:

 

Als ROM-adviseur zijn wij goed thuis op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Wij beoordelen ruimtelijke ontwikkelingen op kansen en bedreigingen en adviseren en begeleiden klanten bij nieuwe plannen.

Indien u een nieuw bedrijf wilt starten of uw bedrijf wilt wijzigen dient u allerlei vergunningen aan te vragen bij de gemeente. Mogelijk moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het onderdeel milieu of moet u een melding doen op basis van het Activiteitenbesluit.

Rensen Milieu Advies kan u ondersteunen om de benodigde vergunningen aan te vragen bij de overheid , dit zijn tijdrovende werkzaamheden, terwijl wij dit voor u regelen kunt u zich bezig houden met uw eigenlijke werkzaamheden van uw bedrijf. Omdat het doorlopen van de benodigde vergunningprocedures vaak enkele maanden kan duren, is het verstandig om tijdig uw plannen in gang te zetten.

 

 

 

<terug