Advisering industriële bedrijven:

 

Indien u een nieuw bedrijf wilt starten of u wilt uw huidige bedrijf uitbreiden dan wel veranderingen doorvoeren in uw bedrijfsvoering, dan zijn vaak allerlei vergunningen nodig van de overheid. Mogelijk moet u een milieu (omgevings-) vergunning aanvragen of moet u een melding doen op basis van het Activiteitenbesluit.

Rensen Milieu Advies is thuis in uw omgeving. Hiermee willen wij zeggen dat wij thuis zijn in de wet- en regelgeving voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is vaak een complexe materie. Wij kunnen voor u het complete traject verzorgen: van aanvraag tot de definitieve omgevingsvergunning inclusief het vooroverleg met het bevoegd gezag. Eventuele benodigde milieuonderzoeken als bodem, geluid, geur en dergelijke kunnen wij tevens voor u regelen.

 

 

 

 

<terug