Fons Rensen, oprichter en tevens senior adviseur van Rensen Milieu Advies.

 

Met meer dan 25 jaar ervaring bij verschillende overheidsinstanties als gemeenten, provincies, en milieudiensten, maar ook heeft hij door de jaren heen veel bedrijven geadviseerd. Fons voelt zich binnen het beleidsterrein Milieu en Ruimtelijke Ordening als een vis in het water. In 2005 heeft Fons Rensen Milieu Advies opgericht. Daarvoor was hij vanaf 1991werkzaam bij de gemeente IJsselham en Steenwijkerland. Na zijn gemeentelijke periode heeft hij nog twee jaar bij Adviesbureau Impect gewerkt. Tevens heeft hij in deze periode les gegeven aan de Bestuursacademie. Fons is praktisch, gedreven oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit.

 

Fons is een echte allrounder. Dit heeft het voordeel dat hij zich makkelijk kan verplaatsen in de rol van de ander en daardoor een brede ‘over-all’ blik heeft op de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Fons weet snel de adviesvraag achter de vraag te herkennen en helpt u graag op weg uw plannen te realiseren.